Rörmokarn i Järvsö

Vi fokuserar på förnyelsebar energi och miljövänliga produkter vilka kommer att gynna er i framtiden Rörmokarn skall med kompetenta, kundorienterade medarbetare och ett affärsmässigt agerande marknadsföra och sälja kvalitets- produkter på den svenska marknaden. Vår totallösning med fokus på miljö och hög kvalité på produkter och tjänster skall ge våra kunder långsiktig ekonomisk och funktionsmässig trygghet. Vi strävar efter att våra produkter och system skall ge våra slutkunder högsta möjliga kvalité och livslängd samt minimera miljöbelastningen.

Våra kunder får produkter och system som ger högsta möjliga effektivitet och tillförlitlighet till låg total kostnad, beräknad över hela dess livslängd.

Rörmokaren i Järvsö / Bodavägen 53, 820 40 JÄRVSÖ / Tel. 0651-311 11 Mob. 070-265 11 15